Buss och en biltull i motljus

Vår utlysningsprocess

FFI har två utlysningar per år. Den första utlysningen är öppen under våren och den andra under hösten. Samtliga fem delprogram öppnar nya utlysningar den 23 januari 2024.


Årshjul för utlysningar

Viktiga hålltider för utlysningarna 2024

 1. Januari: Vår första utlysning öppnar för samtliga delprogram
 2. Mars: Utlysningarna stänger
 3. Maj: Beslut om finansiering delges
 4. Augusti: Vår andra utlysning öppnar för samtliga delprogram
 5. Oktober: Utlysningarna stänger
 6. November: Beslut om finansiering delges

Bedömningsprocess

När en utlysning stänger inleds en bedömningsprocess där vi anlitar externa oberoende bedömare. Även ansvarigt programråd för utlysningen deltar i rekommendationerna. Ansvarig myndighet tar formellt beslut som kommuniceras till projekten.

Hållpunkter under bedömnings- och beslutsprocessen:

 1. Utlysningen stänger
 2. Formaliagranskning av berörd programledare
 3. Ansökningar öppnas för externa oberoende bedömare
 4. Bedömningar lämnas in av bedömarna
 5. Bedömningsmöte och protokoll mellan programledare och externa bedömare
 6. Programrådet gör en rekommendation
 7. Beredning och formaliagranskning av programledare och administratör
 8. Myndighetsbeslut och kommunikation till projekten