Stor vägkorsning i en stad

Vi är FFI

FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbetsprogram mellan staten och fordonsindustrin som sedan 2009 finansierar forskning och innovation inom vägtransporter.


Varje år bidrar staten och fordonsindustrin tillsammans med cirka en miljard kronor till en hållbar omställning av vägtransporter. Vårt arbete har en avgörande roll för framtidens hållbara samhälle och svensk konkurrenskraft.

Även om omställningen har börjat är vi inte i närheten av nå våra hållbarhetsmål. Tempot måste öka. Vi behöver samarbeta både brett och djupt för att kunna möta de växande utmaningarna i samhället. Det krävs parallella åtgärder och tät samverkan inom hela transport- och fordonsindustrin.

Vår mission är att FFI driver vägtransportinnovationer för ett hållbart samhälle. Vår vision på sikt är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter.

Organisation

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin med följande parter i programmet:

  • AB Volvo
  • Energimyndigheten
  • FKG
  • Scania CV AB
  • Trafikverket
  • Vinnova
  • Volvo Car Group
  • Mobility Sweden, adjungerad part

Vårt bidrag fram till i dag

FFI har sedan starten 2009 bidragit till att industri, akademi, institut och myndigheter i samverkan har kommit långt i kunskapsutvecklingen inom flera fordonsrelaterade teknikområden.

Vi har finansierat över 900 projekt där över 500 organisationer har deltagit och bidragit. Genom FFI har kunskap byggts upp inom industrin, universitet, högskolor och forskningsinstitut. Lösningar utvecklade inom samarbetet har implementerats och accepterats av både användare och av samhället. FFI har påverkat industrins investeringsbeslut och sannolikt tidigarelagt introduktion av nya, miljöanpassade tekniker.

FFI och våra samarbetspartners står för 11 procent av Sveriges totala varuexport och 12 procent av svensk industris investeringar. Många av de projekt vi har finansierat är avgörande för Sveriges möjlighet att möta utmaningarna mot ett framtida hållbart samhälle.

Färdplan

Vår långsiktiga vision är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter. Vår färdplan sätter riktningen mot år 2030.


Mer information

Faktablad om FFI

Faktablad om FFI (pdf, 0.6 mb)

Faktablad om FFI, engelsk version (pdf, 0.6 mb)

Årsrapport

Årsrapport 2023

Programutvärdering

Utvärderingen av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genomfördes under perioden november 2018 till januari 2020. Den fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt programmets bidrag till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Programutvärdering (pdf, 10 mb)