En timmerbil kör på en landsväg med mitträcken.

Beviljade projekt

Under åren 2009–2023 har FFI:s bidrag till samhället varit omfattande. Hundratals projekt har förverkligats genom finansiering från oss. Ny kunskap har byggts upp, nya lösningar har utvecklats och fler samarbeten har skapats.


Här listar vi alla projekt som har finansierats av Vinnova och Energimyndigheten

Beviljade projekt av Vinnova till och med år 2021 Tidigare delprogrammen FFI, Vinnova

Beviljade projekt av Energimyndigheten till och med år 2021 Energimyndigheten Delprogrammet Energi och miljö

ASP – Accelerate Startup Partnership

Beviljade projekt av Vinnova år 2022 och framåt.

Samtliga projekt baserat på utlysning 2020-04666

Projektdatabas på vinnova.se – urval 2020-04666

Delprogrammet Trafiksäker automatisering

2022 utlysning 1

2022 utlysning 2

2023 utlysning 1

Delprogrammet Cirkularitet

2022 utlysning 1

2022 utlysning 2

2023 Utlysning 1

Delprogrammet Transport och mobilitetstjänster

2022 utlysning 1

2022 utlysning 2

2023 utlysning 1

Delprogrammet Accelerera

2022 utlysning

2023 utlysning 1

Beviljade projekt av Energimyndigheten år 2022 och framåt.

Delprogrammet Nollutsläpp