Organisation

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Vi har en styrelse där ordförande tillsätts av regeringen och varje part har en ledamot. Ett myndighetsgemensamt kansli utvecklar programmet och ansvarar för utlysningarna. Samtliga fem delprogram har programråd med ledamöter från varje part. Programråden följer upp och utvecklar delprogrammen.


Kansli

Program- och kanslichef

Sofia Wieselfors, Vinnova

Sofia.wieselfors@vinnova.se

08-473 31 83

Kommunikation

Johanna Dahlin, Vinnova

Johanna.dahlin@vinnova.se

Administration

Lena Dalsmyr, Vinnova. Administration

lena.dalsmyr@vinnova.se


Programledare

Accelerera

Johanna Johansson, Vinnova

johanna.johansson@vinnova.se

Nollutsläpp

Adam Mickiewicz, Energimyndigheten

adam.mickiewicz@energimyndigheten.se

Transport- och mobilitetstjänster

Christian Fredricsson, Vinnova

Christian.fredricsson@vinnova.se

Cirkularitet

Tero Stjernstoft, Vinnova

Tero.stjernstoft@vinnova.se

Trafiksäker automatisering

Ulrika Landelius, Trafikverket

ulrika.landelius@trafikverket.se


Vi är kansliet:

Bild som visar personer som ingår i kansliet för FFI 2023.

Parter

AB Volvo

Energimyndigheten

FKG

Scania CV AB

Trafikverket

Vinnova

Volvo Car Group

Mobility Sweden adjungerad part


Styrelse

Malin Persson, Ordförande

Kristian Abel, Volvo Cars

Mattias Bergman, Mobility Sweden (adjungerad)

Erik Dahlberg, Scania CV AB

Jenny Elfsberg, Vinnova

Peter Engdahl, Energimyndigheten

Martin Lidén, FKG

Helene Niklasson, Volvo AB

Agneta Wargsjö, Trafikverket

Sofia Wieselfors, FFI (sammankallande)

FFI:s styrelse 2023

Bilden visar FFI:s styrelse 2023.

På bilden saknas Martin Lidén, Fordonskomponentgruppen