Kvinna laddar elbil

FFI Nollutsläpp

Delprogrammet Nollutsläpp fokuserar på att minska fordons­sektorns negativa påverkan på klimat, hälsa och miljö genom att utveckla och integrera nollutsläpps­fordon med dess ladd- och tankinfrastruktur.


Bild som visar de viktigaste komponenterna i delprogrammet Nollutsläpp. Fprdon, användare och ladd- och tankinfrastruktur.


Delprogrammet Nollutsläpp fokuserar på områden som på olika sätt syftar till att väva samman nollutsläpps­fordonet, infrastrukturen och användarna.

  • Effektivitet i hela värdekedjan utifrån ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis för komponenter och system, där hållbarhet avser klimat, miljö, hälsa och kostnad, samt har ett vidare perspektiv på emissioner.
  • Kostnadsreduktion i balans med klimatnytta som möjliggör implementering.
  • Optimerad samhällsnytta genom att se till behov hos samhället, såsom anpassning av fordon efter beteende och typ av användning, exempelvis för landsbygd, stad, delad mobilitet etc.
  • Hårdvaru- och mjukvaruoptimering och elarkitektur i fordon och ladd- och tankinfrastruktur, och dess påverkan.
  • Säkerhet, avseende både tekniklösningar i fordonet och ladd- och tankinfrastrukturen.  
  • Nya, relativt outforskade områden, där fordon till exempel används för energilagring/flexibilitetsresurs.
  • Kraftelektronik och optimerad energieffektivitet i fordonet i användarfasen.

Aktuell utlysning

Se aktuell utlysning inom Nollutsläpp.

Färdplan

Läs med om riktningen i FFI och delprogrammets fokus.


Kontaktuppgifter

Adam Mickiewicz, Energimyndigheten

adam.mickiewicz@energimyndigheten.se

Programråd

Ordförande och programledare

Programrådsordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Programledare: Adam Mickiewicz, Energimyndigheten

Ledamöter

Anders Källström, AB Volvo

Tiva Sharifi, Scania

Maria Bernander, Volvo Cars

Fredrik Sidahl, FKG

Anders Lewald, Energimyndigheten

Helene Lindblom, Trafikverket

Malin Eklund, Vinnova

Mobility Sweden (adjungerad), Hanna Bernemyr