Frukost med FFI: Drivkrafter för samarbeten mellan företag inom fordonsindustrin   

Välkommen på digital frukost med FFI, den 8 mars, där vi får ta del av viktiga insikter och erfarenheter från Accelerate Startup Partnership (ASP) kring hur stora företag samarbetar med nystartade små företag.

Datum och tid: Den 8 mars klockan 08.30-09.30.
Plats: Digitalt via Teams:  Klicka här för att ansluta till mötet
Anmälan: Senast den 8 mars kl. 08.00. Anmälan via länken.


Dokumentation från frukostmötet den 8 mars


Accelerate Startup Partnership (ASP) är ett FFI-initiativ som ska accelerera och samla erfarenheter från samarbete mellan innovativa små och medelstora företag och större fordonstillverkare i Sverige. ASP startades år 2020 och har sedan dess etablerat processer för både samarbete, kunskapsspridning, scouting och match-making.

Parter i ASP är Scania, AB Volvo, Volvo Car Group, Combient Foundry, MobilityXlab, FKG, Handelshögskolan Göteborg. Fordonsindustrin ser samverkan med  innovativa start-up som ett viktigt bidrag att möta den globala teknikomställning  fordonsindustrin står inför.  Samtidigt får små- och medelstora bolagen en unik möjlighet att få access till marknader och industrivillkor som främjar  deras tillväxt och nya affärsmöjligheter.

Vid seminariet kommer vi fokusera på:  

  • Parternas erfarenheter har från initiativet. Utmaningar och lärdomar
  • Betydelsen att samverka inom Ekosystemet 
  • Värdet och nyttan av att medverka i FFI Programmet Accelerate Startup Partnership (ASP)

Agenda

  • Välkommen! Sofia Wieselfors, Programchef FFI
  • Björn Wikhamn, Professor Management och Organisation, Handelshögskolan Göteborg 
  • Jonas Gustafsson, Senior Venture Collaboration Manager, Scania
  • Karin Falck, Senior Innovation Manager, CampX by Volvo Group
  • Mats Bengtsson, Director External Partnership Strategy, Volvo
  • Frågor och gemensam diskussion

Tematiska frukostmöten med FFI

Med hjälp av frukostmöten vill FFI tillsammans med er lyfta tematiska frågor, diskutera kritiska framgångsfaktorer och sprida inspirerande exempel. Vi ser fram emot att gemensamt diskutera vad som behövs för att accelerera omställningen.