Frukost med FFI: Så skapar vi systeminnovation

Dagens komplexa samhällsutmaningar kräver systeminnovation. Men vad innebär det i realiteten? Vilka aktörer och projekt har redan tagit detta kliv, och hur kan vi få fler som gör detsamma? Välkommen på digital frukost med FFI, där vi tillsammans med externa gäster reder ut systeminnovation i teori och praktik!

Ska vi lyckas ställa om till ett hållbart samhälle krävs förändring av sociotekniska system i grunden.

FFI kan och vill bidra bland annat genom att skapa förutsättningar för systeminnovation. Det görs med hjälp av breda samarbeten och större systemdemonstrationer, vilka i sin tur medför ökad takt i omställningen till hållbara vägtransporter. Med det nya delprogrammet Accelerera står FFI redo att möta de utmaningar där vi behöver systemlösningar för hållbar mobilitet.

Varmt välkomna att höra mer om detta under en frukosttimme!

Frågor:

Sofia Wieselfors
Programchef FFI
sofia.wieselfors@vinnova.se

+46 8 473 31 83