Frukost med FFI: Skogsindustrin driver omställningen till hållbara transporter

Skogsindustrin är den största transportköparen i Sverige, och har därmed en central roll för omställningen till ett hållbart transportsystem. Välkommen till en digital frukost där vi inspireras av skogsindustrins framtidsvisioner och får konkreta exempel på hur vi kan arbeta med hållbara transporter.Digitalt frukostmöte om skogsindustrins mål, utmaningar och möjligheter kopplat till transporter. Hur ser industrin på omställningen, och vilka goda exempel ser vi idag inom elektrifiering, effektivisering och ökad användning av fossilfria drivmedel?

Som den största transportköparen i Sverige har skogsindustrin en central roll för omställningen till ett hållbart transportsystem. I industrins satsningar märks såväl effektivisering som att skapa nya förutsättningar för hållbara lösningar. Vilka steg är mest centrala och vad brådskar mest?

Vi får också lära mer om tre helt skilda FFI-projekt, men som alla avser att ställa om transporterna. 

Som deltagare har du förstås även möjlighet att ställa frågor om både utmaningar och möjligheter!

Agenda

  • Introduktion, Sofia Wieselfors, programansvarig FFI
  • Hållbara transporter avgörande för en hållbar skogsindustri, Joel Persson, chef Skogsteknik, Södra Skogsägarna
  • Drönare – vägen mot ett energieffektivt och hållbart skogsbruk, Olle Gelin, vd, AirForestry
  • Hur fungerar världens första eltimmerbil? Joakim Eriksson, Operation Specialist, Scania
  • Hur kan vi accelerera elektrifieringen av tunga vägtransporter? Lärdomar från skogsindustrin, Anna Pernestål, seniorforskare, Skogforsk
  • Frågor och gemensam diskussion

Frukostmötet sker digitalt via Microsoft Teams och du får möteslänken genom att anmäla dig via funktionen högre upp på denna webbsida.

Tematiska frukostmöten med FFI

Under 2022 lanserade FFI en ny färdplan med de fem delprogrammen Accelerera, Cirkularitet, Nollutsläpp, Trafiksäker automatisering och Transport- och mobilitetstjänster. Med den inriktningen vill vi tydligare möta dagens komplexa samhällsutmaningar, och ytterligare växla upp arbetet för en total omställning av vägtransporter och fordonsindustrin.

Med hjälp av frukostmöten vill FFI tillsammans med er lyfta tematiska frågor, diskutera kritiska framgångsfaktorer och sprida inspirerande exempel. Vi ser fram emot att gemensamt diskutera vad som behövs för att accelerera omställningen!

Frågor:

Sofia Wieselfors
Programchef FFI
sofia.wieselfors@vinnova.se

+46 8 473 31 83