Årsrapport för 2023 lanseras!

Nyfiken på vad som skett inom FFI under 2023? Vi är glada över att kunna presentera vår digitala årsrapport för 2023.

FFI har samarbetat sedan 2009 och har haft stor betydelse för den omställning som redan skett inom våra vägtransporter. Vi har beviljat cirka 1485 projekt som har bidragit till ny kunskap, nya lösningar har utvecklats och implementerats och fler samarbeten skapats.

Förstudier som modigt hittar nya områden där vi behöver ställa om, projektresultat som överförts och implementerats på marknaden och bidrar till Sveriges konkurrenskraft. Ett stort antal forskare och examina som bidrar till att vi har en akademi i framkant och möter ett kompetensskifte som ställer nya krav. Nu ser vi även systemdemonstrationsprojekt där vi genom breda samarbeten och innovativa systemlösningar med hög samhällsnytta accelererar takten för omställning och ökad konkurrenskraft.

FFI gör skillnad och bidrar till omställningen till hållbara vägtransporter!

Ta del av FFI årsrapport 2023