Ny ordförande i delprogrammet Accelerera

Vid årsskiftet får delprogrammet Accelerera en ny ordförande. Per Wenner som har haft rollen sedan delprogrammet bildades kliver av, och den första januari 2024 tar Bo Hallams över ordförandeklubban.

Vi vill tacka Per för hans stora engagemang och kompetens. Per kommer fortsatt vara Ordförande i Transport – och mobilitetstjänster, vilket vi är tacksamma för.

Accelerera – FFI:s senaste delprogram
Delprogrammet Accelerera lanserades 2022. Fokus är på att accelerera omställningen till hållbara vägtransporter genom systemdemonstration, uppskalning och behovsdrivna projekt med en tydlig ansats att förändra hela system.

Vår nya ordförande Bo Hallams har en lång bakgrund på ledande befattningar inom den svenska och internationella logistikmarknaden. Idag fördelas arbetstiden som ordförande i olika styrelser och via sitt konsultbolag som rådgivare och analytiker. Stort fokus är på transportlösningar kopplat till industrisatsningar, logistik inom den internationella skogs- och trävaruindustrin samt den internationell utvecklingen av hamnar och understödjande transportsystem på land.

Vad ser Bo mest framemot med att vara ordförande för Accelerera?

– Våra transportsystem är en så integrerad och komplex del av det öppna internationella samhället och våra liv i stort och smått. Nya innovationer och lösningar behöver allt som oftast växa i samverkan mellan olika aktörer mellan forskning, näringsliv och myndigheter.

– Som ett land med en världsledande fordonsindustri, så har vi synnerligen bra möjligheter att göra Sverige till en perfekt plats att utveckla nya lösningar. Jag ser mycket fram emot att tillsammans med mina nya kollegor inom FFI få jobba i den här miljön och bidra till nästa generations hållbara transportsystem, säger Bo Hallams, ny ordförande i delprogrammet Accelerera.

Varmt välkommen Bo! Vi ser framemot 2024.

Accelerera – FFI:s senaste delprogram:
Delprogrammet Accelerera lanserades 2022. Fokus är på att accelerera omställningen till hållbara vägtransporter genom systemdemonstration, uppskalning och behovsdrivna projekt med en tydlig ansats att förändra hela system.
Läs mer om Accelerera.

Bilden visar Bo Hallams.

Bo Hallams, ny ordförande delprogrammet Accelerera.