Magnet med stora mängder metallskrot

FFI Cirkularitet

Delprogrammets uppdrag är att minimera ­klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärka hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, ­tillverkning och avveckling av fordon, inkl. dess ingående komponenter. Därmed utvecklas och förbättras möjligheter för framtida ­produktion i Sverige.

Delprogrammet fokuserar på att finansiera projekt inom följande områden:

  • Design för cirkularitet som utökad livslängd på produkter, material och delar eller ansvar för hela värdekedjan, bland annat genom cirkulära affärsmodeller
  • Social hållbarhet i hela värdekedjan som etiska och sociala aspekter av hållbarhet. Eller att behålla anställda och attrahera ny kompetens genom tekniker och lösningar för kognitiv och fysisk support.
  • Klimatneutral, cirkulär tillverkning och återvinning som nya tekniker, bland annat för att anpassa till elektrifiering samt reducera nuvarande miljöavtryck. Eller att skapa förutsättningar för en robust produktionskedja.
  • Andra områden som bidrar till delprogrammets uppdrag som nya material eller metoder som radikalt minimerar miljöpåverkan från utveckling, tillverkning och avveckling av fordon

Aktuell utlysning

Se aktuell utlysning inom Cirkularitet.

Färdplan

Läs med om riktningen i FFI och delprogrammets fokus.


Kontaktuppgifter

Tero Stjernstoft, Vinnova

tero.stjernstoft@vinnova.se

Programråd

Ordförande och programledare

Programrådsordförande Cecilia Warrol

Delprogramledare Peter Kasche, Energimyndigheten

Programledare Tero Stjernstoft, Vinnova

Ledamöter

Johan Svenningstorp (tf för Lina Moritz), AB Volvo

Eric Falkgrim, Scania

Anna Davidsson, Volvo Cars

Fredrik Sidahl, FKG

Elinor Kruse, Energimyndigheten

Sven Hunhammar, Trafikverket

Ida Langborg, Vinnova

Hanna Bernemyr, Mobility Sweden (adjungerad)